Huisbezoeken

Wij kiezen ervoor om u zelf naar de praktijk te laten komen. We hebben er het nodige medisch materiaal en hulpmiddelen ter beschikking. Enkel indien u zich niet kan verplaatsen omwille van gezondheidsredenen kan een huisbezoek telefonisch worden aangevraagd.

bel voor een huisbezoek graag voor 10u,
zo kan dit tijdig georganiseerd worden